Ansvarlig brug af lim

1. Vigtigheden ved at læse instruktionerne

Vidste du, at Gorilla Glue® er fugt-aktiveret, og at overfladen skal fugtes inden limning? Eller korrekt opspænding forhøjer sammenføjningsstyrken? Selv når limning virker simpelt, betaler det sig at læse instruktionerne, for at sikre korrekt brug, og en høj styrke.


2. Undgå hud- og øjenkontakt

Som med alle lime, er det bedste at bære handsker eller anden beskyttende beklædning samt øjenværn for at forhindre kontakt.

Særligt Gorilla Glue kan give misfarve huden og ødelægget tøjet. I nogen tilfælde er det en hudsensibilisator, hvilket betyder, at hvis du har tendens til hudreaktioner, bør du være ekstra forsigtig, og tage grundige forholdsregler. Det anbefales også at bruge sikkerhedsbriller eller andet øjenværn, hvis der er den mindste risiko for øjenkontakt. Yderligere information findes i sikkerhedsdatabladende for hvert enkelt produkt.

Gorilla Super Glue er en hurtiglim og kan lime hud. Vi anbefaler at du bærer beskyttelsestøj eller handsker for at forhindre hudkontakt.

Gorilla Epoxy og Gorilla Wood Glue kan vaskes af med sæbe og vand. Det er altid en god idé at bære handsker, disse er lettere at fjerne, hvis der skulle opstå hudkontakt.


3. Arbejdsområde

Beskyt arbejdsområdet mod spild: Før du limer noget som helst, anbefaler vi dig, at beskytte arbejdsoverfladen. Gorilla Wood Glue er let at rense af med vand, men Gorilla Glue, Gorilla Super Glue og Gorilla Epoxy kan være særdeles svært at fjerne fra overflader. Papirhåndklæder, aviser, eller plastikfolie kan bruges til, at holde områderne rene og skadesfri.

God ventilation: Hvis inhalering af limene resulterer i fysisk ubehag, forlad arbejdsområdet og søg frisk luft.


4. Holdes uden for børn og dyrs rækkevidde.

Gorilla-produkter er stærke og effektive til at lime materialer sammen. Hvis de misbruges kan de dog udgøre problemer. For at undgå unødvendig rengøring, anbefaler vi at produkterne kun bruges af voksne, eller voksnes opsyn. Derudover er det vigtigt at holde al lim uden for børn og dyrs rækkevidde for at forhindre indtagelse af lime.


5. Storage

Alle lime opnår optimal holdbarhedstid inden brug, når de opbevares ved stuetemperatur, køligt og tørt. Må ikke opbevares i et varmt køretøj eller rum.